(dále jen „souhlas“)

1. Předmět souhlasu

V souvislosti s objednávkou zboží uděluje kupující společnosti Olga Lapková, IČ 03954579 se sídlem Děčínská 5/465, Praha 9, 19000 dobrovolně (dále jen „prodávající“) po celou dobu existence souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v objednávce (dále jen „osobní údaje“), a to za níže uvedenými účely.

2. Účel zpracování osobních údajů

Na základě tohoto souhlasu na dobu neurčitou je společnost Olga Lapková oprávněna zpracovat uvedené osobní údaje ke svým interním evidenčním účelům.

3. Práva kupujícího v souvislosti s poskytnutými osobními údaji

Kupující má právo v souladu s obecným nařízení EU o ochraně osobních údajů:
· požadovat opravu svých osobních údajů,
· požadovat omezení zpracování,
· požadovat výmaz svých osobních údajů,
· odvolat souhlas se zpracováním údajů kliknutím zde,
· vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Naše společnost vynaloží maximální úsilí na ochranu vašich údajů, včetně technického zabezpečení údajů a procesů interního řízení, stejně tak i na opatření fyzické ochrany údajů. Osobní údaje kupujících nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží, s čímž kupující vyslovuje souhlas.

4. Závěrečné prohlášení

Kupující prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a udělený v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů.


Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení


Jméno a Příjmení:


Email: